skip to Main Content

PsG SAN Arch fender eller PsG SAN-PE Arch fender

Vår enormt populära PsG SAN fender är en effektiv fendertyp där energi/reaktionkraftsförhållandet kan rekommenderas för alla typer av applikationer. PsG SAN Arch fendern är särskilt användbar för fartyg med högt tillåtet skrovtryck och för platser där monteringsutrymmet är begränsat.

PsG SAN archfender kan utrustas med en extra invulkad stålplåt (SAN-PE). Detta medför att man kan installera en lågfriktions UHMW PE-frontplatta alternativt en stålfenderpanel eller montering av fenderenheten bakom en pålad konstruktion. Denna variant kallas då PsG SAN-PE fender.

Egenskaper:

Bra energiupptagning och låg reaktionskraft

Beprövad design Lång livslängd

Enkel att installera och ersätta

Utmärkt skjuvmotstånd

PsG SAN Arch fender med monterad UHMW-PE front.
PsG-SAN-arch-fender-info.pdf
Sliding Fender Med Piles

PSG SLIDING- & FACE PADS MED ULTRASLÄT YTA FÖR FARTYG ATT GLIDA IN TILL ANGÖRING

PsG slidingfendrar tillverkas och maskinbearbetas i storlek anpassade för din applikation. Då materialet har en bra bärighet, är resistent, har liten fuktupptagning är det ett bra miljömässigt alternativ. Våra plattor erhålles som regenererat (recyclat). Sorterna är helt återvinningsbara.

Den låga friktionen (lägre än stål) och mindre underhåll; eftersom det inte splittras eller går röta i, samt att det är resistent mot skadedjursangrepp gör det till ett ypperligt val när det kommer till slidingfenders & face pads (glidfronter). Slidingfenders eller glidfender  kan lätt ersätta traditionella material som timmerpålar och balkar, liksom på andra platser där virke skulle ha varit det tidigare fendermaterialet. PsG UHMW-PE är idealiskt varhelst kravet är en tålig glidande yta vid dockning och förtöjning istället för energiupptagning.

Dessa erbjuds i olika varianter:

UHMW-PE, UHMW-PE antistat samt UHMW-PE DUO med dämpning en sida och glid den andra. Olika färger finns naturligtvis. Ett sätt att använda färg är att kontrastera med vitt och svart för synlighet!

PsG Glidfender

PsG sliding fender
PsG UHMW-PE sliding fender hel kajvägg
Portsuppliers Group Marine Fenders

PSG PIVOTFENDERSYSTEM PROJEKTERAT OCH LEVERERAT

” Portsuppliers Group har projekterat och levererat bottenledat fendersystem med gummikona PSG-C 1000, där utmaningen låg i att matcha befintlig konstruktion”

Fördelen med Pivotfender även benämnd bottenledad fender kan i alla lägen av angöring ta upp den energi som krävs, speciellt vid låga och höga träffar. Fendern är förankrad antingen i en fixerad box som är placerad på botten eller i den spontade kajväggen.

Egenskaper:

•Fördelen med en bottenledad fender är att den kräver mindre betongarbete ovan kajplan sk. “Pulpet gjutning”.

•Oftast räcker det att fästa gummifendrarna direkt på kajväggen.

•Inga rörliga delar.

Stålpanelen kombineras vanligtvis med LE-element, Cone fender eller Cell fender.

 

PsG Cone fender marine rubber
Portsuppliers Group PsG-C 600 gummikona för marin applikation

 

PSG FENDERSYSTEM MED STÅLPANELER OCH DUBBLA PAR AV LE ELEMENT OCH KÄTTING

PsG stålpaneler designas för optimal styrka. Oftast läggs störst fokus på gummielement, men vid stora krafter är stålpanelen lika viktig som gummienheterna på högpresterande fendersystem. Detta p g a att fenderpanelerna fördelar reaktionskrafter och ger ett lågt skrovtryck och klarar stora tidvattenvariationer. Panelerna utformas för att klara linjelaster från fartyg. En annan fördel för att fördela krafterna är att panelerna går att designas för ihopkoppling. Vid kopplade paneler kan det vara bra att lägga faser i sidorna på panelerna för att minska risken att något från fartyget fastnar. För säkrare infästning designas panelerna med kätting. PsG stålpaneler designas antingen som öppna paneler eller oftast som slutna boxsystem.Vid slutna boxsystem tryckkontrolleras alltid panelen. Korrosionsskydd tillhandahålls av färgsystem med hög hållbarhet i C5M-klass. Panelerna kan anpassas för en rad olika gummi element såsom PsG LE element, PsG cellfender PsG cone fender m fl.

PsG Fendervägg System

PsG KONTINUERLIG FENDERVÄGG, EN SAMVERKANDE LÖSNING VID ANGÖRING

Ibland krävs lösningar som skall fungera utifrån flera aspekter. Det kan vara snö och isbildning som gör det svårt att hålla fritt invid kajen. Där passar fendersystem såsom PsG kontinuerlig fendervägg utmärkt. Fendersystemet är sammanlänkat och utgör en helvägg av plattor med utmärkta friktionsegenskaper och gummielement bakom mot kajväggen. Den hela ytan medför att t e x bogserbåtar kan köra längs med väggen utan att fastna i fendersystemet. Vill man även kunna använda olika fartyg lägger man till stående fendersystem med passande mellanrum för att klara höga samt låga angöringar. Dessa lösningar kundanpassas ef ter önskemål på energiupptagning samt reaktionskraft.
Vanligtvis består PsG kontinuerlig fendervägg av LE element av gummi och överlappande glidfronter av UHMW-PE.

PsG LE-V kontinuerligt fendersystem
LE V fendersystem sammanhängade för hel glidfront
Back To Top