skip to Main Content

Denna marina fender är en flexibel stötfångare som utformats för kajplatser där mindre fartyg angör. Plattan skyddar både kajfronten och fartyg från slitage och är idealiskt för hamnar där avståndet mellan båt och kaj måste minimeras. Våra marina skyddsplattor har en kraftig stålplatta invulkad i gummit vilket gör att ett minimalt antal fästpunkter räcker för montering. MKP-plattan är idealisk att kombinera med profilfender. Ett populärt och viktigt användningsområde är ljuddämpning under ramper.

Applikationer

  • Skydd av kajväggar
  • Fartyg och flytbryggor
  • Lastningsplattformar
  • Ramper
  • Kommersiella fordon

Vid behov kan fendrar levereras enligt kundens dimensioner samt med monteringshål.

PsG MKP Product Information
Back To Top