skip to Main Content

PsG SAN Arch fender eller PsG SAN-PE Arch fender

Vår enormt populära PsG SAN fender är en effektiv fendertyp där energi/reaktionkraftsförhållandet kan rekommenderas för alla typer av applikationer. PsG SAN Arch fendern är särskilt användbar för fartyg med högt tillåtet skrovtryck och för platser där monteringsutrymmet är begränsat.

PsG SAN archfender kan utrustas med en extra invulkad stålplåt (SAN-PE). Detta medför att man kan installera en lågfriktions UHMW PE-frontplatta alternativt en stålfenderpanel eller montering av fenderenheten bakom en pålad konstruktion. Denna variant kallas då PsG SAN-PE fender.

Egenskaper:

Bra energiupptagning och låg reaktionskraft

Beprövad design Lång livslängd

Enkel att installera och ersätta

Utmärkt skjuvmotstånd

PsG SAN Arch fender med monterad UHMW-PE front.
PsG-SAN-arch-fender-info.pdf
Back To Top