skip to Main Content

VI HAR LÅNG ERFARENHET AV HAMNUTRUSTNING

Ro i hamn ditt projekt tillsammans med oss!

Vi har lång erfarenhet av hamnutrustning och polymera material

Vi på Portsuppliers Group i Trelleborg AB har arbetat med hamnutrustning samt polymera material sedan 1992, vilket gett oss stor kunskap och erfarenhet under åren. Detta har gett oss ett gediget kontaktnät där vi idag samarbetar med de ledande producenterna inom respektive produktområde. I förlängningen medför detta att vi alltid är uppdaterade med det senaste inom branschen och skapar den mest optimala lösningen i samråd med våra kunder.

Engagemang och långsiktighet i kundrelationer

Vi brinner för att hitta lönsamma och smarta lösningar. Vi utvecklar alltid långa relationer med våra kunder vilket gör att vi får möjlighet att sätta oss in i deras behov. På så sätt kan vi fungera som en aktiv  samarbetspart och produktutvecklare.

Kundanpassade helhetslösningar

Vi säljer inte bara angöringsutrustning – vi säljer trygghet och ekonomi. Det gäller att hitta den bästa kompletta lösningen för varje kund, såväl standardutrustning som speciallösningar. Ofta en kombination, vilken innefattar leveranssystem, lagerhållning och beställningsrutiner.

Back To Top