skip to Main Content

KVALITET OCH TESTFÖRFARANDE

Vi ställer rätt krav, såsom rätt antal, rätt förpackning, rätt tid, rätt föreskriven kvalitet, vilket ger lönsamhet för kund.

Kvalitet och testförfarande

Våra produktionsenheter med gedigen erfarenhet har producerat gummi sedan 1959. Idag sker all produktion i enlighet med ISO9001 med årlig kontroll av ackrediterade institut. Enheter innehar även certifikat för miljöledningssystemet ISO 14001, samt arbetsmiljösystem OHSAS 18001. Våra pollare DNV-certifieras efter tester vid behov och våra fendersystem är designade och testade i enlighet med PIANC 2002’s riktlinjer.

PsG gummifender är producerade av högkvalitativ blandning av naturgummi samt styrenbutadien SBR för att matcha högt ställda krav. Andra specialsorter av gummi finns att få enligt kundönskemål. För generella materialegenskaper se datablad. Gummielementen kompressionstestas fullskaligt enligt PIANC 2002’s rekommendation.

Toleranser på dimensioner på gummielement i längd, bredd samt höjd är +4%/-2%, på bulthålsdiameter +/- 2mm, /cc hålbild +/-4 mm.

Utförda tester skall möta tolerans- samt materialkrav enligt ställda specifikationer, genom materialtest på råvara samt allkontroll av mått på var tionde beställd vara .

 

 

Test Av LE Ben Till Fendersystem, Portsuppliers Group

PsG fenderpaneler av stål är noga designade för att på bästa sätt kunna ta emot utbredda laster från fartyg men också koncentrerade krafter från fenderlister. Kontroll samt kvalitestuppföljning görs vid produktion, nedan presenteras en del av testerna, som också dokumenteras.

  • Svetsfogar kontrolleras
  • Trycktest av sluten panel utförs
  • Sandblästring utförs
  • C5M marinmålning, mätning av färgtjocklek
  • Svetsbultar för UHMW-PE kontrolleras
  • UHMW-PE pads kontrollmäts
Magnaflux Test At Port Suppliers Group
Pressure Leak Test Of Fender Panels At Port Suppliers Group
Dry Film Thickness Test Port Suppliers Group
Control Of Weld Studs
PsG Conformity Test Portsuppliers Group

PsG hållfasthets beräknar sina egna designade pollare. De kan erhållas i varierande stålkvalitet enligt kundönskemål och levereras marinmålade som standard.  Även våra fästelement är kvalitetssäkrade.

Fullskalig dragtest bevittnat av ackrediterade  institut  finns som option.

Port Suppliers Group

PsG Kidney Bollard
200 Ton TEE Pollare
Pollare
PsG Horn Bollard

Spara

Back To Top