skip to Main Content
Fender Solutions By Portsuppliers Group

Skånsk snabbväxare sätter kurs mot Europa (publicerat på www.skane.com)

Skåne är Sveriges port till Europa – och en perfekt utgångspunkt för mindre företag som vill ta sig ut på den europeiska marknaden.

– Vi har arbetat hårt på att etablera oss i Norden och satsar nu på att nå ut i resten av Europa, säger Martina Ludvigsson på skånska Port Suppliers Group.

Med huvudkontor i Falsterbo, lager i Trelleborg och flera stora installationer av marina fendersystem i skånska hamnar har Port Suppliers Group en fast förankring i Skåne. Företaget, som startades 2012 och drivs av paret Martina och Jens Ludvigsson, har på kort tid etablerat sig som en nytänkande och snabbväxande leverantör av marina fender- och förtöjningslösningar till hamnar runtom i Norden. Bland kunderna finns Göteborgs Hamn, Copenhagen Malmö Port, Color Line i norska Sandefjord och Hurtigruten i norska Bergen.

Såg egen nisch

– Det finns många etablerade aktörer i branschen och konkurrensen är tuff, säger Martina Ludvigsson. Men eftersom vi har med oss lång erfarenhet av att arbeta med marina system och bred erfarenhet från plast- och gummibranschen såg vi tidigt en nisch för flexibla och skräddarsydda helhetslösningar.

– Vår affärsidé är att arbeta nära kunderna och fungera som en långsiktig samarbetspartner som kan hjälpa till med allt från utformning och beräkningar till leverans, installation, underhåll och service.

Tuffa förhållanden

I den flitigt frekventerade färjehamnen i Helsingborg har Port Suppliers Group installerat ett fast fendersystem på Oceanpiren som ska kunna stå emot färjeanlöp även i extremt väder.

– Det handlar om att utforma system som svarar upp mot högt ställda säkerhetskrav, eftersom det både är stora värden och ytterst människoliv som står på spel när fartygen ska förtöjas, lossas och lastas vid kaj. Därför lägger vid mycket tid och kraft på att genomföra beräkningar och hålla oss uppdaterade när det gäller de allra bästa och mest optimala materialen.

Skräddarsydda lösningar

Port Suppliers Group har ingen egen tillverkning, utan arbetar i nära samarbeten med ett antal specialiserade underleverantörer och skapar tillsammans med beställaren och leverantörerna skräddarsydda helhetslösningar som kan svara mot behoven i respektive hamn.

– Flexibilitet och effektivitet är två nyckelfaktorer för framgång i vår bransch, förklarar Martina Ludvigsson. Vår ambition är alltid att hitta den bästa lösningen utifrån varje kunds unika behov och erbjuda en lösning som är både trygg och ekonomiskt försvarbar. Vi brinner för att hitta lönsamma och smarta lösningar.

Europa nästa

Efter fem år med huvudsakligt fokus på den nordiska marknaden kände Martina och Jens Ludvigsson att det var dags att höja blicken mot resten av Europa.

– Problemet var att få tid och resurser i vår slimmade organisation för att ta fram ett bra, internationellt gångbart säljmaterial. Därför var det perfekt timing när vi tidigare i år via affärsutvecklingschecken från Region Skåne fick möjlighet att satsa ordentligt på att ta fram en heltäckande presentation på engelska på webben – som vi nu också översätter till på tyska.

Stort intresse

– Dessutom har vi under våren kunnat ta fram en engelskspråkig designmanual för våra kunder. Där lyfter vi fram olika typer av lösningar och kan därmed snabbt tillsammans med kunden visa på vilka alternativ som står till buds och vilka lösningar som bäst svarar mot kundens behov när det gäller hållbarhet och slitstyrka. Men fendersystem och pollare fungerar ju också som blickfång i hamnen, exempelvis när ett kryssningsfartyg anlöper, och då är det viktigt att också väga in den estetiska aspekten.

Back To Top