skip to Main Content

PsG Pivotfender också kallad bottenledad fender kan i alla lägen av angöring ta upp den energi som krävs, speciellt vid låga och höga träffar. Fendern är förankrad antingen i en fixerad box som är placerad på botten eller i den spontade kajväggen.

Egenskaper:

  • Fördelen med en bottenledad fender är att den kräver mindre betongarbete ovan kajplan sk. “Pulpet gjutning”.
  • Oftast räcker det att fästa gummifendrarna direkt på kajväggen.
  • Inga rörliga delar.

Back To Top