skip to Main Content

PSG FENDERSYSTEM MED STÅLPANELER OCH DUBBLA PAR AV LE ELEMENT OCH KÄTTING

PsG stålpaneler designas för optimal styrka. Oftast läggs störst fokus på gummielement, men vid stora krafter är stålpanelen lika viktig som gummienheterna på högpresterande fendersystem. Detta p g a att fenderpanelerna fördelar reaktionskrafter och ger ett lågt skrovtryck och klarar stora tidvattenvariationer. Panelerna utformas för att klara linjelaster från fartyg. En annan fördel för att fördela krafterna är att panelerna går att designas för ihopkoppling. Vid kopplade paneler kan det vara bra att lägga faser i sidorna på panelerna för att minska risken att något från fartyget fastnar. För säkrare infästning designas panelerna med kätting. PsG stålpaneler designas antingen som öppna paneler eller oftast som slutna boxsystem.Vid slutna boxsystem tryckkontrolleras alltid panelen. Korrosionsskydd tillhandahålls av färgsystem med hög hållbarhet i C5M-klass. Panelerna kan anpassas för en rad olika gummi element såsom PsG LE element, PsG cellfender PsG cone fender m fl.

Back To Top