skip to Main Content

PsG FW vågfendern är en robust och flexibel stötfångare som utformats för kajplatser där mindre fartyg angör regelbundet. FW fendern skyddar både kajfront och fartyg från slitage. FW fendern är idealisk för hamnar där avståndet mellan båt och kaj måste minimeras. Vår vågfender (wave fender) har kraftiga stålplattor invulkat i gummit vilket gör att ett minimalt antal fästpunkter räcker för montering. PsGs vågfender är idealisk vid föranlöp då dess profil bidrar till en säker angöring.

Applikationer

  • Skydd av kajväggar
  • Fartyg och flytbryggor
  • Bulk kajer
  • Ramper

LADDA NED PRODUKTBLAD NEDAN

PsG FW Fender Product Information

 

Back To Top