skip to Main Content

PsG Tee Head pollarprogram är anpassat och designat för säker angöring. Pollarkapacitet från 100 kN (10 ton) upp till 3000kN (300 ton).
Speciellt bra passar de då det krävs stora linjevinklar.

LADDA NER PRODUKTBLAD NEDAN

PsG-TEE-bollards-.pdf
Back To Top