skip to Main Content

PsG DC Wing fendern  är en modifiering av fendertyp ”D”. Den plana delen av denna fender har en invulkad stålplåt. Denna lösning utgör en bättre och starkare  förankring än en normal ”D” fender. Den kan lätt kombineras med andra marina fendersystem.

Applikationer:

  • Fartyg och Båtar
  • Kajer
  • Bryggor
  • Ramper
  • Pråmar

LADDA NED PRODUKTBLAD NEDAN

PsG DC Wing Fender Product Information
Back To Top