skip to Main Content

PsG Rull- och hjulfendrar är ett bra hjälpmedel för att guida in fartyg i smala passager eller förbi utsatta hörn. Användningsområden är vanliga  i hamnar, varv, torrdockor, kanaler m fl.

Back To Top