skip to Main Content

Quick Release Hooks (QRH) är en modernare, effektivare variant av förtöjning än pollare. Den möjliggör snabb, säker förtöjning, som lika enkelt kan släppas igen vid lossning. Den finns i olika storlekar med olika antal krokar för anpassning till rätt angöring.

Capstan motor till QRH är inkapslad för att ge det skydd den behöver i marin miljö. Driften sköts med fotpedal och olika hastigheter finns som standard.

qVision är ett modernt laserangöringssystem för att kontrollera om fartyget kommer in i rätt hastighet eller rätt vinkel. Varningssystem utlöses vid felaktig angöring och dokumenteras.

Back To Top