skip to Main Content

Skyddsmaterial till ramper har under senare år blivit allt viktigare för att sänka bullernivåerna i hamnen. Samtidigt bidrar de till att underhållskostnader sänks, då slitage på rampen i form av rost minskar samt att betongen på kajkanten under rampen inte slits ner lika fort. Portsuppliers Group erbjuder två unika varianter samt en standard.

Back To Top