skip to Main Content

PsG Hornpollare eller T-Horn, som de också kallas är populära val när det krävs angöring av en eller två fartyg, då trossarna kan hålllas isär. Hornpollaren passar även då högre angöringsvinkel krävs. Ett stort urval av kapaciteter från 10 ton (100kN) upp till 200 ton (2000kN) finns i programmet.

LADDA NED PRODUKTBLAD NEDAN

PsG Horn Bollards Product Information

 

 

Back To Top