skip to Main Content

PsG´s marina plaster används inom ett brett område för marina applikationer. Materialen kan användas för skyddande av kaj och fartyg samt olika bärande konstruktioner för bryggor och marinor. På grund av de positiva egenskaperna finns där både miljömässiga samt ekonomiska fördelar med materialet.

Back To Top