skip to Main Content

Frihängande fendrar är fendersystem som är framtagna för att på det mest optimala sätt skydda vid fartygs angöring. De kallas ofta för fixerade fendrar eller multi-purpose fenders. Denna grupp omfattar PsG cylinderfender, PsG cellfender, PsG konfender, PsG SAN Archfender, PsG LE-fender samt PsG LE-V fender.

Back To Top