skip to Main Content

PsG LF fender bar med lågfriktions pad på fronten ger en utmärkt glidyta. Den klarar stora påfrestningar och krafter, vilket gör att denna typ av fender har många applikationsområden såsom spontade kajfronter, Duc dalber, betongkajer, ramper samt fendrar på arbetsfartyg och pråmar. Monteringssystemet är utformat för snabb, enkel installation och den invulkade stålplattan förhindrar korrosion.

Applikationer

  • kajer
  • hamnar
  • båtar
  • bogserbåtar
  • arbetsfartyg
  • pråmar
  • bryggor

LADDA NED PRODUKTBLAD NEDAN

PsG LF Fender Product Information
Back To Top