skip to Main Content

OLIKA POLLARE FRÅN PORTSUPPLIERS GROUP FÖR TILLFÖRLITLIG FÖRTÖJNING

  • 27 augusti, 2018

PsG pollarprogram erbjuder ett varierande utbud av standard och kundanpassade pollare utformade för att underlätta för även större fartyg med behov av olika förtöjningsvinklar.

 

Mooring bollard, Portsuppliers Group

Angöring brygga, förtöjning pollare, Portsuppliers Group

Våra pollare är utformade så att de erbjuder en säker angöring jäms med de flesta kajer bryggor, dykdalber världen över. Programmet omfattar de vanligaste sorterna såsom T-pollare, hornpollare, njurformade pollare till rundpollare och s k “cleat bollards” i olika storlekar, men även kundanpassade lösningar finns att tillgå.

De marina pollarna tillverkas i olika stålkvaliteter såsom segjärn eller gjutjärn allt enligt önskemål.

 

 

 

Hör gärna av dig till oss på Portsuppliers Group om du har ett omedelbart behov av säkerhetsutrustning till din hamn eller om det är något annat vi kan hjälpa dig med.

Cleat Bollard, mooring, PsG

Förtöjning med cleat pollare, Portsuppliers Group

 

 

 

 

 

Frihängande Fender Från Portsuppliers Group

KOPPLADE FENDERSYSTEM – GER EN MJUK ANGÖRING OAVSETT OM MAN VÄLJER CONE FENDER ELLER LE FENDERBEN BAKOM PANELEN

  • 29 januari, 2018

Frihängande fendrar är fendersystem som är framtagna för att på det mest optimala sätt skydda vid fartygs angöring.

En stor del av de fendersystem vi tar fram i samråd med våra kunder bygger på samverkan mellan systemen. Denna typ av kopplade fendrar blir allt vanligare då allt högre säkerhet ställs.

PsG panel med LE element(MV fender)

Portsuppliers kopplade fendersystem en teknisk lösning för hög säkerhet och mjuk angöring

Portsuppliers Group är ett teknikorienterat företag, specialiserat på fendersystem och andra säkerhetsprodukter till hamnindustrin. Med mer än 25 års erfarenhet av industri, tillverkning, plast, gummi och hamnindustri – kan vi tolka behoven och omsätta dem i de mest kostnads- effektiva produkterna eller helhetslösningarna för varje situation. Nytänkande inom bolaget är ledord, såsom kvalitet och flexibilitet.

Back To Top