skip to Main Content

PsG Torsionsfender också kallad parallel motion fender kan i alla lägen av angöring ta upp den energi som krävs, speciellt vid låga och höga träffar. Samtidigt kan man använda färre gummielement som genererar mindre krafter i kajkonstruktionen och fartyget, genom att panelen styrs av torsionsarmarna.

Egenskaper:

  • Fenderpanelen trycks alltid in parallellt vertikalt utan risk för skador på fartygets skrov, när fartygens fenderlist träffar fenderpanelen.
  • Fenderpanelen roterar fritt horisontellt för att kunna ta upp energi vid stora angöringsvinklar.
  • Installationen sker ovan vatten och fendern kan lyftas på plats i ett svep.
  • Man kommer bort från alla kättingarrangemang.

Stålpanelen med torsion kombineras oftast med gummi i form av LE element, Cone fender eller Cell fender.

LADDA NED PRODUKTBLAD NEDAN

PsG LE Fender Product Information

 

PsG Cone Fender Product Information

 

PsG Cell Fender Product Information
Back To Top