skip to Main Content

PsG Torsionsfender också kallad parallel motion fender kan i alla lägen av angöring ta upp den energi som krävs, speciellt vid låga och höga träffar. Samtidigt kan man använda färre gummielement som genererar mindre krafter i kajkonstruktionen och fartyget, genom att panelen styrs av torsionsarmarna.

Egenskaper:

  • Fenderpanelen trycks alltid in parallellt vertikalt utan risk för skador på fartygets skrov, när fartygens fenderlist träffar fenderpanelen.
  • Fenderpanelen roterar fritt horisontellt för att kunna ta upp energi vid stora angöringsvinklar.
  • Installationen sker ovan vatten och fendern kan lyftas på plats i ett svep.
  • Man kommer bort från alla kättingarrangemang.

Back To Top