skip to Main Content

PsG SAN fender gummistege är en högpresterande stege, som är identisk med SAN fendern förutom att den har monterbara steg. Detta innebär att stegen kan användas både som stege men också som fender och kombineras på ett ypperligt sätt. Ytterligare en stor fördel är att dimensionerna och hålbild är samma som SAN fendern vilket underlättar installation och utbyte.

Back To Top