skip to Main Content

qVision  från Portsuppliers Group är ett datorstyrt säkerhetssystem för en kontrollerad angöring i hamn. Fasta eller rörliga lasersensorer registrerar angöringen så snart laserstrålarna har brutits. Med stöd av varningsljus och displayboards startar systemet automatiskt inspelning av video och mätning om fartyget närmar sig kajen för snabbt eller i en onaturlig vinkel. Detta möjliggör enkel uppföljning ifall fartyg, kajkonstruktionen eller fendrar har skadats. Mätdata visas på en display och varningslampor används för att i ett tidigt skede varna fartygs operatören. Detta ger hamnägaren stor besparing vid skada.

PsG-qVision-folder.pdf

 

Back To Top