skip to Main Content

PsG MKP-platta är en flexibel stötfångare som utformats för kajplatser där mindre fartyg angör. MKP-plattan skyddar både kajfronten och fartyg från slitage och är idealiskt för hamnar där avståndet mellan båt och kaj måste minimeras. Våra marina skyddsplattor har en kraftig stålplatta invulkad i gummit vilket gör att ett minimalt antal fästpunkter räcker för montering. MKP-plattan är idealisk att kombinera med profilfender. Ett populärt och viktigt användningsområde är ljuddämpning under ramper.

Applikationer

  • Skydd av kajväggar
  • Fartyg och flytbryggor
  • Lastningsplattformar
  • Ramper
  • Kommersiella fordon

Vid behov kan fendrar levereras enligt kundens dimensioner samt med monteringshål.

LADDA NED PRODUKTBLAD NEDAN

PsG MKP Product Information
Back To Top