skip to Main Content

Den enormt populära PsG SAN fendern är en effektiv fender där energi/reaktionkraftsförhållandet rekommenderas för alla typer av applikationer. SAN Arch fendern är särskilt användbar för fartyg med högt tillåtet skrovtryck och för platser där monteringsutrymmet är begränsat. PsG SAN arch fender kan utrustas med en extra invulkad stålplåt (SAN-PE). Detta medför att man kan installera en lågfriktions UHMW PE-frontplatta, en stålfenderpanel eller montering av fenderenheten bakom en pålad konstruktion. Denna variant kallas då PsG SAN-PE fender.

Egenskaper:

  • Bra energiupptagning och låg reaktion kraft
  • Beprövad design
  • Lång livslängd
  • Enkel att installera och ersätta
  • Utmärkt skjuv motstånd

LADDA NED PRODUKTBLAD NEDAN

PsG-SAN-arch-fender-info.pdf

 

PsG-SAN-PE-arch-fender-info.pdf

 

PsG-SAN-C-corner-fender.pdf

 

PsG-SAN-ladder.pdf

 

Back To Top