skip to Main Content

Konfendern även kallad Cone Fender, (super cone fender) är en förbättrad version av cellfendertypen och rekommenderas för alla slags applikationer, särskilt på platser med höga tidvattenvariationer. Denna marina fender tillåter vinkelangöringar utan större förlust i energiupptagningen och har designats med en möjlighet att komprimeras 72,5 % av dess höjd, vilket ger stor flexibilitet med stor utnyttjandegrad vid användning. PsG konfender används vanligtvis med en PsG fender frontpanel i stål, och kan även användas vid pålade konstruktioner.
Egenskaper:

  • Hög energiupptagning och effektivt gummielement (E/R)
  • Hög bärförmåga (panel & tillbehör)
  • Hög skjuvmotstånd

LADDA NED PRODUKTBLAD NEDAN

PsG Cone Fender Product Information
Back To Top