skip to Main Content

PsG ändblock, tug fender, dessa fendrar används för att tillhandahålla en smidig övergång på sidorna mellan för- och akterfendrar på arbetsbåtar eller tugboat.


Back To Top