skip to Main Content

OLIKA POLLARE FRÅN PORTSUPPLIERS GROUP FÖR TILLFÖRLITLIG FÖRTÖJNING

PsG pollarprogram erbjuder ett varierande utbud av standard och kundanpassade pollare utformade för att underlätta för även större fartyg med behov av olika förtöjningsvinklar.

 

Mooring bollard, Portsuppliers Group
Angöring brygga, förtöjning pollare, Portsuppliers Group

Våra pollare är utformade så att de erbjuder en säker angöring jäms med de flesta kajer bryggor, dykdalber världen över. Programmet omfattar de vanligaste sorterna såsom T-pollare, hornpollare, njurformade pollare till rundpollare och s k ”cleat bollards” i olika storlekar, men även kundanpassade lösningar finns att tillgå.

De marina pollarna tillverkas i olika stålkvaliteter såsom segjärn eller gjutjärn allt enligt önskemål.

 

 

 

Hör gärna av dig till oss på Portsuppliers Group om du har ett omedelbart behov av säkerhetsutrustning till din hamn eller om det är något annat vi kan hjälpa dig med.

Cleat Bollard, mooring, PsG
Förtöjning med cleat pollare, Portsuppliers Group

 

 

 

 

 

Back To Top