skip to Main Content

God Jul Gott Nytt År

  • 23 december, 2020

Ett stort tack till alla våra kunder, som visat sitt förtroende för oss, vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete i 2021.

Vi önskar er alla en härligt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR fyllt av glädje och välgång!

 

 

FENDERSYSTEMEN TILL TRELLEBORGS HAMN FÄRJELÄGE 13 OCH 14 ÄR NU LEVERERADE OCH PÅ PLATS.

  • 27 augusti, 2020

Portsuppliers Group har projekterat och levererat de marina fendersystemen till Trelleborgs Hamn. Valet av fendersystem på det ena färjeläget blev slutna paneler med UHMW-PE face pads och LE gummi ben tillsammans med kättingsystem i det andra föll valet på PsG Arch fender.

Trelleborgs hamn med PsG Arch fender FL14

Pollare för angöring i Trelleborgs Hamn från Portsuppliers Group

Sjöräddningssällskapets Båt I Falsterbo

PORTSUPPLIERS GROUP STOLT SPONSOR AV LE-V FENDERSYSTEM TILL SJÖRÄDDNINGEN I FALSTERBO KANAL

  • 27 april, 2020

”Sedan slutet av januari sitter äntligen fendrarna på plats för att skydda Sjöräddningens nya båt. Portsuppliers Group har tillsammans med Vellinge kommun sponsrat de nya fendrarna, vilka ska skydda Sjöräddningssällskapets nya båt när den ligger förankrad i Falsterbokanalen.

En kall dag för skånska mått mätt i januari var flotten på plats för att kunna montera fendrarna. Från Sjöräddningssällskapet har både Mats Ohlsson och Anders Mattsson jobbat hårt för att LE-V fendrarna skulle monteras upp i vinter. Valet av fendrar blev en LE-V fender stötdämpning av gummiben och en frontsköld av

UHMW-PE glidplast, vilket gör att båten ligger säkert vid den stora höjdskillnaden av vattennivån i Falsterbo kanal.

Nu önskar vi dem lycka till med det fantastiska jobb de gör runt Sveriges södra kuster!

Vill du veta mer om sjöräddningen se: https://www.sjoraddning.se/sa-fungerar-sjoraddningen-i-sverige

Sjöräddningen

Portsuppliers Group sponsor till Sjöräddningssällskapet i Falsterbo kanal

PsG LE-V fendersystem

Nytt fendersystem till Sjöräddningen i Falsterbo kanal, sponsor Portsuppliers Group

PsG LE-V fender, Falsterbo kanal

Sjöräddningssällskapet i Falsterbo kanals nya fendersystem, Portsuppliers Group

PSG FENDERSYSTEM MED STÅLPANELER OCH DUBBLA PAR AV LE ELEMENT OCH KÄTTING

  • 13 januari, 2020

PsG stålpaneler designas för optimal styrka. Oftast läggs störst fokus på gummielement, men vid stora krafter är stålpanelen lika viktig som gummienheterna på högpresterande fendersystem. Detta p g a att fenderpanelerna fördelar reaktionskrafter och ger ett lågt skrovtryck och klarar stora tidvattenvariationer. Panelerna utformas för att klara linjelaster från fartyg. En annan fördel för att fördela krafterna är att panelerna går att designas för ihopkoppling. Vid kopplade paneler kan det vara bra att lägga faser i sidorna på panelerna för att minska risken att något från fartyget fastnar. För säkrare infästning designas panelerna med kätting. PsG stålpaneler designas antingen som öppna paneler eller oftast som slutna boxsystem.Vid slutna boxsystem tryckkontrolleras alltid panelen. Korrosionsskydd tillhandahålls av färgsystem med hög hållbarhet i C5M-klass. Panelerna kan anpassas för en rad olika gummi element såsom PsG LE element, PsG cellfender PsG cone fender m fl.

PsG Fendervägg System

PsG KONTINUERLIG FENDERVÄGG, EN SAMVERKANDE LÖSNING VID ANGÖRING

  • 14 november, 2018

Ibland krävs lösningar som skall fungera utifrån flera aspekter. Det kan vara snö och isbildning som gör det svårt att hålla fritt invid kajen. Där passar fendersystem såsom PsG kontinuerlig fendervägg utmärkt. Fendersystemet är sammanlänkat och utgör en helvägg av plattor med utmärkta friktionsegenskaper och gummielement bakom mot kajväggen. Den hela ytan medför att t e x bogserbåtar kan köra längs med väggen utan att fastna i fendersystemet. Vill man även kunna använda olika fartyg lägger man till stående fendersystem med passande mellanrum för att klara höga samt låga angöringar. Dessa lösningar kundanpassas ef ter önskemål på energiupptagning samt reaktionskraft.
Vanligtvis består PsG kontinuerlig fendervägg av LE element av gummi och överlappande glidfronter av UHMW-PE.

PsG LE-V kontinuerligt fendersystem

LE V fendersystem sammanhängade för hel glidfront

Frihängande Fender Från Portsuppliers Group

KOPPLADE FENDERSYSTEM – GER EN MJUK ANGÖRING OAVSETT OM MAN VÄLJER CONE FENDER ELLER LE FENDERBEN BAKOM PANELEN

  • 29 januari, 2018

Frihängande fendrar är fendersystem som är framtagna för att på det mest optimala sätt skydda vid fartygs angöring.

En stor del av de fendersystem vi tar fram i samråd med våra kunder bygger på samverkan mellan systemen. Denna typ av kopplade fendrar blir allt vanligare då allt högre säkerhet ställs.

PsG panel med LE element(MV fender)

Portsuppliers kopplade fendersystem en teknisk lösning för hög säkerhet och mjuk angöring

Portsuppliers Group är ett teknikorienterat företag, specialiserat på fendersystem och andra säkerhetsprodukter till hamnindustrin. Med mer än 25 års erfarenhet av industri, tillverkning, plast, gummi och hamnindustri – kan vi tolka behoven och omsätta dem i de mest kostnads- effektiva produkterna eller helhetslösningarna för varje situation. Nytänkande inom bolaget är ledord, såsom kvalitet och flexibilitet.

Kajskydd Fender

PsG SAN ARCH FENDER – BRETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE

  • 5 december, 2017

Vår SAN arch fender passar utmärkt för fartyg, som klarar högt skrovtryck, men även där det av utrymmeskäl är svårt att placera andra fendrar.
Som variant kan SAN Arch fendern från Portsuppliers Group utrustas med en extra inbäddad stålplatta (SAN-PE Arch Fender). Detta möjliggör montering av en frontpanel av lågfriktionsmaterialet UHMW-PE, alternativt en stålpanel även denna utrustad med pads av UHMW-PE. Den invulkade stålplattan gör även att den kan den monteras bakom en pålkonstruktion.

Egenskaper:

•Bra energiupptagning och låg reaktionskraft
•Med tillval av frontplatta, reduceras yttryck och friktion
•Lätt att montera samt ersätta
•Utmärkt skjuvmotstånd

Hör gärna av dig till oss på Port Suppliers om du har ett omedelbart behov av
säkerhetsutrustning till din hamn eller om det är något annat vi kan hjälpa dig med.

PsG Mono Pile Fender

PsG DONUT FENDER ÄR EN EFFEKTIV LÖSNING FÖR ANGÖRING

  • 3 oktober, 2017

Donut fenders är utformade så att de kan rotera och flyta upp och ner med tidvatten kring en rund stålpåle. De lämpar sig väl för smala passager, ingångar till kanaler mm. De inte bara stiger och faller med tidvattnet utan på grund av lågfriktionsmaterial inuti fendern, roterar de också fritt kring pålen och hjälper till att guida fartyg för förtöjning eller genom en kanal.

Konstruktionen påminner om en foam fender med ett stabilt PU skikt och en skumkärna med slutna celler, därtill kommer innerröret med förstärkning och glidskikt av UHMW- PE. Dessa idealiska egenskaper ger optimal och så gott som underhållsfri användning. PsG Donut Fender kan dimensioneras för att passa sitt syfte och kan färdigställas i olika färger.

Installation av våra Donut Fender är väldigt enkel. Trä dem över den designerade pålen och fendern är klar för användning!

Fender Solutions By Portsuppliers Group

Skånsk snabbväxare sätter kurs mot Europa (publicerat på www.skane.com)

  • 8 augusti, 2017

Skåne är Sveriges port till Europa – och en perfekt utgångspunkt för mindre företag som vill ta sig ut på den europeiska marknaden.

– Vi har arbetat hårt på att etablera oss i Norden och satsar nu på att nå ut i resten av Europa, säger Martina Ludvigsson på skånska Port Suppliers Group.

Med huvudkontor i Falsterbo, lager i Trelleborg och flera stora installationer av marina fendersystem i skånska hamnar har Port Suppliers Group en fast förankring i Skåne. Företaget, som startades 2012 och drivs av paret Martina och Jens Ludvigsson, har på kort tid etablerat sig som en nytänkande och snabbväxande leverantör av marina fender- och förtöjningslösningar till hamnar runtom i Norden. Bland kunderna finns Göteborgs Hamn, Copenhagen Malmö Port, Color Line i norska Sandefjord och Hurtigruten i norska Bergen.

Såg egen nisch

– Det finns många etablerade aktörer i branschen och konkurrensen är tuff, säger Martina Ludvigsson. Men eftersom vi har med oss lång erfarenhet av att arbeta med marina system och bred erfarenhet från plast- och gummibranschen såg vi tidigt en nisch för flexibla och skräddarsydda helhetslösningar.

– Vår affärsidé är att arbeta nära kunderna och fungera som en långsiktig samarbetspartner som kan hjälpa till med allt från utformning och beräkningar till leverans, installation, underhåll och service.

Tuffa förhållanden

I den flitigt frekventerade färjehamnen i Helsingborg har Port Suppliers Group installerat ett fast fendersystem på Oceanpiren som ska kunna stå emot färjeanlöp även i extremt väder.

– Det handlar om att utforma system som svarar upp mot högt ställda säkerhetskrav, eftersom det både är stora värden och ytterst människoliv som står på spel när fartygen ska förtöjas, lossas och lastas vid kaj. Därför lägger vid mycket tid och kraft på att genomföra beräkningar och hålla oss uppdaterade när det gäller de allra bästa och mest optimala materialen.

Skräddarsydda lösningar

Port Suppliers Group har ingen egen tillverkning, utan arbetar i nära samarbeten med ett antal specialiserade underleverantörer och skapar tillsammans med beställaren och leverantörerna skräddarsydda helhetslösningar som kan svara mot behoven i respektive hamn.

– Flexibilitet och effektivitet är två nyckelfaktorer för framgång i vår bransch, förklarar Martina Ludvigsson. Vår ambition är alltid att hitta den bästa lösningen utifrån varje kunds unika behov och erbjuda en lösning som är både trygg och ekonomiskt försvarbar. Vi brinner för att hitta lönsamma och smarta lösningar.

Europa nästa

Efter fem år med huvudsakligt fokus på den nordiska marknaden kände Martina och Jens Ludvigsson att det var dags att höja blicken mot resten av Europa.

– Problemet var att få tid och resurser i vår slimmade organisation för att ta fram ett bra, internationellt gångbart säljmaterial. Därför var det perfekt timing när vi tidigare i år via affärsutvecklingschecken från Region Skåne fick möjlighet att satsa ordentligt på att ta fram en heltäckande presentation på engelska på webben – som vi nu också översätter till på tyska.

Stort intresse

– Dessutom har vi under våren kunnat ta fram en engelskspråkig designmanual för våra kunder. Där lyfter vi fram olika typer av lösningar och kan därmed snabbt tillsammans med kunden visa på vilka alternativ som står till buds och vilka lösningar som bäst svarar mot kundens behov när det gäller hållbarhet och slitstyrka. Men fendersystem och pollare fungerar ju också som blickfång i hamnen, exempelvis när ett kryssningsfartyg anlöper, och då är det viktigt att också väga in den estetiska aspekten.

Back To Top