skip to Main Content
PsG Fendervägg System

PsG KONTINUERLIG FENDERVÄGG, EN SAMVERKANDE LÖSNING VID ANGÖRING

  • 14 november, 2018

Ibland krävs lösningar som skall fungera utifrån flera aspekter. Det kan vara snö och isbildning som gör det svårt att hålla fritt invid kajen. Där passar fendersystem såsom PsG kontinuerlig fendervägg utmärkt. Fendersystemet är sammanlänkat och utgör en helvägg av plattor med utmärkta friktionsegenskaper och gummielement bakom mot kajväggen. Den hela ytan medför att t e x bogserbåtar kan köra längs med väggen utan att fastna i fendersystemet. Vill man även kunna använda olika fartyg lägger man till stående fendersystem med passande mellanrum för att klara höga samt låga angöringar. Dessa lösningar kundanpassas ef ter önskemål på energiupptagning samt reaktionskraft.
Vanligtvis består PsG kontinuerlig fendervägg av LE element av gummi och överlappande glidfronter av UHMW-PE.

PsG LE-V kontinuerligt fendersystem

LE V fendersystem sammanhängade för hel glidfront

Frihängande Fender Från Portsuppliers Group

KOPPLADE FENDERSYSTEM – GER EN MJUK ANGÖRING OAVSETT OM MAN VÄLJER CONE FENDER ELLER LE FENDERBEN BAKOM PANELEN

  • 29 januari, 2018

Frihängande fendrar är fendersystem som är framtagna för att på det mest optimala sätt skydda vid fartygs angöring.

En stor del av de fendersystem vi tar fram i samråd med våra kunder bygger på samverkan mellan systemen. Denna typ av kopplade fendrar blir allt vanligare då allt högre säkerhet ställs.

PsG panel med LE element(MV fender)

Portsuppliers kopplade fendersystem en teknisk lösning för hög säkerhet och mjuk angöring

Portsuppliers Group är ett teknikorienterat företag, specialiserat på fendersystem och andra säkerhetsprodukter till hamnindustrin. Med mer än 25 års erfarenhet av industri, tillverkning, plast, gummi och hamnindustri – kan vi tolka behoven och omsätta dem i de mest kostnads- effektiva produkterna eller helhetslösningarna för varje situation. Nytänkande inom bolaget är ledord, såsom kvalitet och flexibilitet.

Kajskydd Fender

PsG SAN ARCH FENDER – BRETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE

  • 5 december, 2017

Vår SAN arch fender passar utmärkt för fartyg, som klarar högt skrovtryck, men även där det av utrymmeskäl är svårt att placera andra fendrar.
Som variant kan SAN Arch fendern från Portsuppliers Group utrustas med en extra inbäddad stålplatta (SAN-PE Arch Fender). Detta möjliggör montering av en frontpanel av lågfriktionsmaterialet UHMW-PE, alternativt en stålpanel även denna utrustad med pads av UHMW-PE. Den invulkade stålplattan gör även att den kan den monteras bakom en pålkonstruktion.

Egenskaper:

•Bra energiupptagning och låg reaktionskraft
•Med tillval av frontplatta, reduceras yttryck och friktion
•Lätt att montera samt ersätta
•Utmärkt skjuvmotstånd

Hör gärna av dig till oss på Port Suppliers om du har ett omedelbart behov av
säkerhetsutrustning till din hamn eller om det är något annat vi kan hjälpa dig med.

PsG Mono Pile Fender

PsG DONUT FENDER ÄR EN EFFEKTIV LÖSNING FÖR ANGÖRING

  • 3 oktober, 2017

Donut fenders är utformade så att de kan rotera och flyta upp och ner med tidvatten kring en rund stålpåle. De lämpar sig väl för smala passager, ingångar till kanaler mm. De inte bara stiger och faller med tidvattnet utan på grund av lågfriktionsmaterial inuti fendern, roterar de också fritt kring pålen och hjälper till att guida fartyg för förtöjning eller genom en kanal.

Konstruktionen påminner om en foam fender med ett stabilt PU skikt och en skumkärna med slutna celler, därtill kommer innerröret med förstärkning och glidskikt av UHMW- PE. Dessa idealiska egenskaper ger optimal och så gott som underhållsfri användning. PsG Donut Fender kan dimensioneras för att passa sitt syfte och kan färdigställas i olika färger.

Installation av våra Donut Fender är väldigt enkel. Trä dem över den designerade pålen och fendern är klar för användning!

Fender Solutions By Portsuppliers Group

Skånsk snabbväxare sätter kurs mot Europa (publicerat på www.skane.com)

  • 8 augusti, 2017

Skåne är Sveriges port till Europa – och en perfekt utgångspunkt för mindre företag som vill ta sig ut på den europeiska marknaden.

– Vi har arbetat hårt på att etablera oss i Norden och satsar nu på att nå ut i resten av Europa, säger Martina Ludvigsson på skånska Port Suppliers Group.

Med huvudkontor i Falsterbo, lager i Trelleborg och flera stora installationer av marina fendersystem i skånska hamnar har Port Suppliers Group en fast förankring i Skåne. Företaget, som startades 2012 och drivs av paret Martina och Jens Ludvigsson, har på kort tid etablerat sig som en nytänkande och snabbväxande leverantör av marina fender- och förtöjningslösningar till hamnar runtom i Norden. Bland kunderna finns Göteborgs Hamn, Copenhagen Malmö Port, Color Line i norska Sandefjord och Hurtigruten i norska Bergen.

Såg egen nisch

– Det finns många etablerade aktörer i branschen och konkurrensen är tuff, säger Martina Ludvigsson. Men eftersom vi har med oss lång erfarenhet av att arbeta med marina system och bred erfarenhet från plast- och gummibranschen såg vi tidigt en nisch för flexibla och skräddarsydda helhetslösningar.

– Vår affärsidé är att arbeta nära kunderna och fungera som en långsiktig samarbetspartner som kan hjälpa till med allt från utformning och beräkningar till leverans, installation, underhåll och service.

Tuffa förhållanden

I den flitigt frekventerade färjehamnen i Helsingborg har Port Suppliers Group installerat ett fast fendersystem på Oceanpiren som ska kunna stå emot färjeanlöp även i extremt väder.

– Det handlar om att utforma system som svarar upp mot högt ställda säkerhetskrav, eftersom det både är stora värden och ytterst människoliv som står på spel när fartygen ska förtöjas, lossas och lastas vid kaj. Därför lägger vid mycket tid och kraft på att genomföra beräkningar och hålla oss uppdaterade när det gäller de allra bästa och mest optimala materialen.

Skräddarsydda lösningar

Port Suppliers Group har ingen egen tillverkning, utan arbetar i nära samarbeten med ett antal specialiserade underleverantörer och skapar tillsammans med beställaren och leverantörerna skräddarsydda helhetslösningar som kan svara mot behoven i respektive hamn.

– Flexibilitet och effektivitet är två nyckelfaktorer för framgång i vår bransch, förklarar Martina Ludvigsson. Vår ambition är alltid att hitta den bästa lösningen utifrån varje kunds unika behov och erbjuda en lösning som är både trygg och ekonomiskt försvarbar. Vi brinner för att hitta lönsamma och smarta lösningar.

Europa nästa

Efter fem år med huvudsakligt fokus på den nordiska marknaden kände Martina och Jens Ludvigsson att det var dags att höja blicken mot resten av Europa.

– Problemet var att få tid och resurser i vår slimmade organisation för att ta fram ett bra, internationellt gångbart säljmaterial. Därför var det perfekt timing när vi tidigare i år via affärsutvecklingschecken från Region Skåne fick möjlighet att satsa ordentligt på att ta fram en heltäckande presentation på engelska på webben – som vi nu också översätter till på tyska.

Stort intresse

– Dessutom har vi under våren kunnat ta fram en engelskspråkig designmanual för våra kunder. Där lyfter vi fram olika typer av lösningar och kan därmed snabbt tillsammans med kunden visa på vilka alternativ som står till buds och vilka lösningar som bäst svarar mot kundens behov när det gäller hållbarhet och slitstyrka. Men fendersystem och pollare fungerar ju också som blickfång i hamnen, exempelvis när ett kryssningsfartyg anlöper, och då är det viktigt att också väga in den estetiska aspekten.

PORTSUPPLIERS GROUP LEVERERAR NORRA EUROPAS STÖRSTA HJULFENDER SYSTEM.

  • 5 maj, 2017

Nu i april har Portsuppliers Group levererat norra Europas största hjulfendersystem till Oresund Drydocks Ship Repair Yard. Det är designat och framtaget av Portsuppliers Group i samarbete med varvet. Denna investering kommer att ge en smidigare och säkrare angöring för de fartyg som hanteras i dockan för Oresund Drydocks.

Hör gärna av dig till oss på Port Suppliers om du har ett omedelbart behov av
säkerhetsutrustning till din hamn eller om det är något annat vi kan hjälpa dig med.

Wheel fendersystem, hjulfendersystem Portsuppliers Group

NU I VECKAN LANSERAR VI VÅR NYA HEMSIDA MED FLER RELATERADE PRODUKTER OCH LÄTTARE SÖKVÄGAR TILL RÄTT PRODUKT PÅ RÄTT PLATS!

  • 4 april, 2017

Våra säkerhetsprodukter är nu indelade i bilder, så att det gör det lättare att hitta just den fendern, pollaren eller det laserangöringssystem eller annan säkerhetsprodukt du söker efter.

Nytt blir även att hela sidan finns på engelska, så söker du det engelska ordet för någon fender eller annat, hittar du det där.
Vi har lagt till kvalitetsbeskrivningar samt en sida med en del av våra referensjobb, runtom i Skandinavien.
Du kommer att kunna anmäla dig till våra utskick direkt på hemsidan, och nyhetsbreven kommer även att distribueras därifrån.

Vi hoppas naturligtvis att du är nyfiken och även i framtiden vill fortsätta att ta emot
nyheter om våra produkter och att denna sida, ska vara lättnavigerad och underlätta för
dig i ditt jobb.

Fler förändringar kommer lagom efter sommaren, så håll utkik!

Hör gärna av dig till oss på Port Suppliers om du har ett omedelbart behov av
säkerhetsutrustning till din hamn eller om det är något annat vi kan hjälpa dig med.

Designed By Portsuppliers Group Cone Fendersystem

INSTALLATION AV VÅRA POPULÄRA KONFENDRAR SKER ÅRET RUNT.

  • 14 februari, 2017

Konfendern är en förbättrad version av cellfendertypen med utmärkt energiupptagningsförmåga samt låg reaktionkraft. Vi kan rekommendera den för alla slags applikationer, särskilt på platser med höga tidvattenvariationer.

Egenskaper:
Hög energiupptagning och effektivt gummielement (E/R)
Hög bärförmåga (panel & tillbehör)
Hög skjuv motstånd reaktionskraft samt hög
energiupptagning.

Formen gör den stabil då den tillåter vinkelangöringar utan större förlust i energiupptagningen. Port Suppliers konfender har designats med en möjlighet att komprimeras 72,5 % av dess höjd och ger stor flexibilitet med stor utnyttjandegrad vid användning. Den kombineras vanligtvis med en UHMW-PE beklädd stålpanel men kan med fördel även användas vid pålade konstruktioner.
Hör gärna av dig till oss på Port Suppliers om du har ett omedelbart behov av
säkerhetsutrustning till din hamn eller om det är något annat vi kan hjälpa dig med.

Skumfyllda Fendrar

Rätt kvalitet på rätt plats

  • 4 januari, 2017

Vikten av att få rätt anpassade fendrar till den efterfrågade platsen. Vi anser att rätt kvalitet på rätt plats är viktig för våra kunder.

Det kan ibland vara lockande att välja det billigaste alternativet, men hur försäkrar du dig om att även kvaliteten uppfyller de förväntade kraven?

Vi har tidigare nämnt i våra utskick att vi har DNV-certifierade pollare. Det är ett sätt att se till att kraven uppfylls, genom att en tredje part certifierar de produkter du har behov av och tänker göra en upphandling på. Ett annat sätt kan vara test av rätt gummikvalitet. Det har vi genomfört med hjälp av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, vilket vi även har informerat om i tidigare nyhetsbrev. När det kommer till fendersystem, kan vi erbjuda femanalys. Till de större projekten anser vi att denna avancerade analys för att studera att rätt konstruktion tas fram till projekten, oavsett vem som ritat dem i förväg, kan vara rätt tillvägagångssätt. Vi vill med andra ord alltid erbjuda ”rätt kvalitet på rätt plats” för våra kunder.

Är detta viktigt även för dig eller om du har frågor om detta kontakta oss och vi förklarar närmare.

 

 

Back To Top